Feladata, hogy ellátási területén biztosítsa azon krónikus pszichiátriai betegek teljeskörű ellátását, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, valamint egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek.

Tácsik Magdolna - telephelyvezető
33/511-270
2509 Esztergom Dr. Niedermann Gy. u. 1.

Középsúlyos, illetve súlyos fokban értelmileg sérült, valamint értelmi és más fogyatékosságban szenvedő, állandó és folyamatos ápolást, gondozást igénylő személyek számára létrejött otthon.

Rossz - Balázs Krisztina - telephely igazgató
33/466-448
2532 Tokodaltáró, József A. u. 4.

10 fő befogadására alkalmas ápoló-gondozó célú otthon, mely a fogyatékosok otthona részegységeként működik. Az otthon működését a fogyatékosok otthona igazgatója irányítja és felügyeli.

Rossz - Balázs Krisztina - telephely igazgató
33/466-902
2532 Tokodaltáró, Vajaskuti dűlő 1.

Biztosítja az ellátási területén élő, olyan középsúlyosan, súlyosan és halmozottan sérült személyek állandó és folyamatos ellátását, ápolását, gondozását, habilitációját, korai fejlesztését és fejlesztő felkészítését, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.

Szabó Krisztina - telephely igazgató
33/501-160
2500 Esztergom, Dessewffy Arisztid u. 22.

A 18. életévüket betöltött, egészségügyi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodását, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniás szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi a tagok napi egyszeri étkezését.

Mesterné Dankó Anna – nappali ellátás vezető
33/435-908
2509 Esztergom, Damjanich u. 70.

Az idősek otthona azoknak az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyeknek a teljes körű ápolását- gondozását végzi határozatlan ideig, akiknek az egészségi állapota gyógyintézeti kezelést nem igényel és a gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladja.
2017. július 1-től a Zöld Fenyő Idősek Otthona a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fenntartásába került át.
Az intézmény elérhetősége változatlan marad!

Basics – Palkovics Józsefné - telephely igazgató
33/411-410
2500 Esztergom, Visegrádi út 008137/0009 hrsz.

Ma az intézmény ismételten magasabb férőhelyszámmal, 100 fő engedélyezett férőhellyel működik integrált intézményként, mely 12 férőhelyes gondozóházat, 88 férőhelyes idősek ápoló-gondozó otthonát foglalja magába.
2017. július 1-től az Esthajnal Időskorúak Otthona a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fenntartásába került át.
Az intézmény elérhetősége változatlan marad!

Weisz Csabáné – telephely igazgató
33/518-100
2028 Pilismarót-Basaharc